Bu web sitesi çerezleri (cookies) kullanır. Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi ve çerez politikası için tıklayın. Bu sitede gezinerek, çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.

Şartlar & Koşullar

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto olarak print ederek okuyunuz.

1. diplomakutulari.com ("Diploma Kutuları") bu siteyi aşağıdaki koşullar ve şartlar dahilinde kullanıma sunmaktadır (“Şartlar ve Koşullar”). diplomakutulari.com web sitesindeki herhangi bir sayfaya girdiğiniz takdirde bu Şartları ve Koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Söz konusu Şartlar ve Koşullar Artaş kutu Giyim tarafından önceden bildirmeksizin güncellenen Şartlar ve Koşullar’ın yayımlanması şeklinde belirli aralıklarla güncellenebilir. Güncellemeler için diplomakutulari.com web sitesine her girdiğinizde Şartlar ve Koşullar’a göz atmalısınız.

2. diplomakutulari.com(Artaş kutu Giyim) Web Sitesi

Belirli Artaş kutu Giyim ürünleri ve hizmetleri hakkında bu siteden bilgi edinebilir ve daha fazla bilgi için sorularınızı info@diplomakutulari.com’a gönderebilirsiniz

3. Kullanım

Bu web sitesi aracılığıyla; (i) iftira niteliğinde, müstehcen, saldırgan, küçük düşürücü, ırkçı nefret uyandıran, ayrımcı ya da dine yönelik hakaret içeren; (ii) herhangi bir gizlilik taahhüdünü ya da hakkını ya da ticari sırları ihlal ve ifşa eden; (iii) herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını ihlal eden ya da gerekli lisans sözleşmelerinin tümüne ve/veya onaylara sahip olmayan; (iv) ya da herhangi bir yasayı ihlal edici sayılabilecek materyaller yayımlamayacağınızı ve göndermeyeceğinizi garanti etmiş olursunuz. 
Aynı zamanda suça teşvik edici, hukuki sorumluluğa yol açan ya da herhangi bir ülkenin yasalarına ya da diğer yetkili makamlarına aykırı, dünyanın herhangi bir yerinde dava edilebilir herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edici sayılabilecek hiçbir materyali bu site aracılığıyla paylaşmayacağınızı kabul etmiş olursunuz. 
diplomakutulari.com, Şartlar ve Koşullar yasaklanan nitelikleri taşıdığından şüphelendiği ya da uygunsuz herhangi bir materyali siteden kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. Buna karşın, diplomakutulari.com’un diğer kullanıcılar tarafından web sitesine eklenen içerikler üzerinde herhangi bir hakimiyeti bulunmadığı gibi web sitesinin içeriğini doğruluk, uygunluk ve Şartlar ve Koşullar’da belirtilen ilkelerle uyumluluk açısından denetlemediğini de kabul etmiş olursunuz.

Bu site dâhilindeki tüm materyaller Artaş kutu Giyim’e telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır.

Şartlar ve koşulları ihlali sonucu ortaya çıkacak herhangi bir dava, talep, kayıp ya da zararı Artaş kutu Giyim’e tazmin etmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Artaş kutu tic. (Bundan sonra diplomakutulari.com ya da SATICI olarak anılacaktır)

Adres: Abdülhamithan cd. No5 Başakşehir İstanbul 34306 Telefon: (212) 696 41 25 Email: info@diplomakutulari.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.diplomakutulari.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden Artaş kutu sorumlu tutulamaz.

4.4 – diplomakutulari.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının diplomakutulari.com’a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nin tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Artaş kutu ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini diplomakutulari.com’a ödememesi halinde, ALICI’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde diplomakutulari.com’a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7- Artaş kutu mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından üye olma işlemi sırasında onaylandığı andan itibaren sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

DİĞER HUSUSLAR:

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, Borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.